Kalendern

Gudstjänst i S:t Andreas kyrka

27 sep 2020 11:00

Gudstjänst med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, vik. vaktmästare Viola Andersson...

Arrendeauktion i församlingshemmet

30 sep 2020 15:30

Åkermark i Lemland om sammanlagt ca 19,84 ha tillhörande Lemland-Lumparlands församling, utbjuds...

Föräldra-barngruppen i Birgittagården

1 okt 2020 09:30

Föräldra-barngruppen samlas i församlingshemmet.

En fin möjlighet för mammor, pappor och...

Taizegudstjänst i S:ta Birgitta kyrka

4 okt 2020 11:00

Taizégudstjänst med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, ungdomsarbetsledare Johanna...

Vesper i S:ta Birgitta kyrka

7 okt 2020 18:00

Nu när hösten nalkas går vi över till aftonbönen Vesper.

Föräldra-barngruppen i Birgittagården

8 okt 2020 09:30

Föräldra-barngruppen samlas i församlingshemmet.

En fin möjlighet för mammor, pappor och...

Gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka

10 okt 2020 11:00

Gudstjänst med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss, vik. vaktmästare Viola Andersson...