• St Andreas kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Församlingens webbsändningar

Konfirmationshögmässa

Högmässan streamas även på Facebook https://www.facebook.com/LemlandLumparlandsForsamling/ den 9 augusti kl. 11

Lemlands begravningsplats

Innehavare och gravskötsel

INNEHAVARE AV GRAVPLATS
Fondbrev

Fondbrev

Församlinges fondbrev understöder Kyrkogårdsfonden vid Lemlands kyrka och Blomsterfonden vid Lumparlands kyrka.

CD-SKIVA

Nu kan du köpa en CD-skiva som är inspelad i Lemlands kyrka
av organist Ádám Kiss. Skivan kan du köpa t.ex från
Lemland-Lumparlands pastorskansli. Pris: 10 €