• St Andreas kyrka

  • Sta Birgitta kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!
 

 

Pastorskansliet återställt efter två veckors avbrott

Pastorskansliet drabbades hårt av nyårsorkanen vilket ledde till strömavbrott i en vecka och ingen nätkoppling på två veckor.

Infobladet januari 2019 finns till påseende. Varsågoda!

Infobladet för januari finns under fliken Verksamhet ovan, tryck på den och upp kommer en ny flik med Infobladet överst till vänster. Tryck på den och ni hittar det nyaste infobladet.

INVALDA förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Resultatet av församlingsvalet 18.11.2018 (tryck på överskriften)
Samtalstjänst

Vill du prata med någon i förtroende?

KYRKANS SAMTALSTJÄNST erbjuder stödande samtal för alla oavsätt situation och ålder. Klicka på ROSA rutan nederst till höger.

Hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda för vem som helst!