• St Andreas kyrka

Lemland-Lumparlands församling 

Aktuell information inom församlingen

Kyrkan är öppen för alla utan begränsningar från fredag 11.2. Anvisningar om handhygien och säkerhetsavstånd gäller vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar och sammankomster.

SOMMARLÄGER

Sommarläger på Lemböte lägergård för barn i åk 1-6.  Barnläger 20-22 juni. Musikläger 11-13 juli. Anmälan öppnar 2 maj.

HJÄLP till MATBANKEN

MATBANKEN behöver torrskaffning till behövande både här hemma och för tillkommande flyktingar.

INFOBLADET maj 2022 till påseende. Varsågoda!

INFOBLADET maj 2022 finns till påseende på denna blå länk Varsågod!  

NYTT KONTOR för ämbetsbetyg från 1.1.2022

Kustens och Ålands centralregister har övertagit Pastorskansliernas folkregisteruppgifter.