• St Andreas kyrka

Välkommen till Lemland-Lumparlands församling!

Församlingens webbsändningar

Konfirmationshögmässa

Högmässan streamas även på Facebook https://www.facebook.com/LemlandLumparlandsForsamling/ den 9 augusti kl. 11

Aktuell information inom församlingen

VÄLKOMMEN till kyrkan Från och med 1.8.2020 kan över 500 personer delta i gudstjänster, kyrkliga förrättningaroch andra församlingssammankomster som ordnas i församlingens lokaler

Arrendeauktion åkermark i Lemland 30.9 kl. 15.30

Åkermark i Lemland om sammanlagt ca 19,84 ha tillhörande Lemland-Lumparlands församling, utbjuds härmed för arrende under perioden 1.1.2021– 31.12.2025.

TELEFON öppen för samtal och stöd

Församlingen har extra telefonöppet för samtal och stöd nedan. Se även rosa rutan till höger på hemsidan som leder till KYRKANS SAMTALSTJÄNST.
Samtalstjänst

Stödjande samtal för dig som behöver prata med någon

Kyrkans Samtalstjänst erbjuder stödande samtal för alla oavsett situation.  Välkommen att kontakta via telefon, chatt, e-post eller brev. Tryck få ROSA rutan till höger.

Hjärtstartare i församlingen

Hjärtstartaren, eller defibrillatorn, talar om för dig steg för steg hur du ska göra om någon i din närhet faller ihop med misstänkta hjärtproblem. Den är lätt att använda!