Bilder

Församlingsresa SUNNAN II 10.7.2022

Seglats med ALBANUS till friluftsgudstjänst i Rödhamn med sjöfartsförsamlingen

Med ALBANUS till friluftsgudstjänst i Rödhamn

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården

Kvinnodag uppmärksammas

Friluftsgudstjänst på Rödhamn 24.7.2016

Sportlovsaktivitet tillsammans med Birgittakretsen 24.2.2016

Invigning av kyrkstallet 20.12.2015

Renovering och värmeledningsbyte i S:ta Birgitta kyrka

Församlingens utfärd till Gävle 2.5.2015

Avtackningskaffe 28.5.2015 för diakonissa Karin som avslutade sin tjänst

Skolgudstjänst för Lemlands skola i Sta Birgitta kyrka 3.6.2015

Pärtspikartalka på kyrkstallet i Lemland juni 2015

Friluftsgudstjänst på Rödhamn 12.7.2015