Pastorskansliet

Pastorskansliet är församlingens administrativa organ och knutpunkten för församlingens verksamhet.

NYTT från 1.1.2022. Kustens och Ålands centralregister är ett nytt kontor för ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar mm. Pastorskansliet har inte hand om dessa uppgifter mera. Det hänvisas i stället tilll Centralregistrets gemensamma kontor i Pedersöre i Finland som nås på tfn. 0407591204. Avdelningen på Åland är belägen i Jomala församling, tfn. 0408687192 eller e-post: crkr@evl.fi. Öppettider mån-tis 9-12, tors 9-14.30.

På pastorskansliet kan du fortfarande boka förrättningar som dop, vigsel, jordfästning samt hyra församlingens lokaler för olika sammankomster. Här tar vi emot anmälan till församlingsresor, födelsedagskalas, julluncher mm. Vi informerar om olika diakonala uppdrag så som insamlingar, rådjurssoppor, loppisar, kretsar och besök på äldreboenden. Vi har hand om information, annonsering, hemsidan och infobladet så att du kan hålla dig löpande uppdaterad. Vi handhar anmälan till skriftskolan, ansökningar till kyrkguider, utejobb och lediga tjänster.

Anmälan om dödsfall, jordfästning och gravrättsinnehavare tas emot här. Församlingens gravregister ses över och en ny översikt över gravplatsernas storlek och utrymme har gjorts. Dagens grävmaskiner fordrar större utrymme än tidigare vilket medfört att församlingen måste omräkna gravplatsernas storlek. I enlighet med den nya uträkningen införs en ny numrering för gravplatsena på båda kyrkogårdarna.

Gratulationsbrev och kondoleansbrev finns att köpa för Diakonifonden i Lemland-Lumparlands församling, Kyrkogårdsfonden vid Lemlands kyrka och Blomsterfonden vid Lumparlands kyrka för min. 15€. Här finns ocså Annorlunda Gåva till försäljning som understöder fattiga med hjälpinsatser i tredje länder samt Gemensamt Ansvars produkter.

Pastorskansliet nås på telefon 34042 måndag, tisdag och torsdag kl. 9-12 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Kansliet finns i en röd stuga vid den gula prästgården på norra sidan om Lemlandsvägen diagonalt motsatt brandstationen. Utöver telefontiden är det i huvudsak öppet under vanlig kontorstid.