Pastorskansliet

Pastorskansliet är församlingens administrativa organ. Kansliet finns i en röd stuga vid den gula prästgården på norra sidan om Lemlandsvägen diagonalt motsatt brandstationen.

På pastorskansliet kan du boka församlingens lokaler och boka förrättningar som dop, vigsel, jordfästning. Här utförs också hindersprövning inför vigsel och registrering av dop och vigsel. Här finns gravregistret på befintliga gravar och lediga gravplatser. Svenska pensionsmyndighetens levnadsintyg får man också godkänt här. 

Kondoleansbrev finns att köpa för Kyrkogårdsfonden vid Lemlands kyrka och Blomsterfonden vid Lumparlands kyrka för 15€.

Släktutredningar och ämbetsbetyg skrivs ut för olika ändamål. Ämbetsbetyg för boupptäckning kostar 9€ respektive 30€ förutom expeditionsavgift 5,50€. Ett levnadsintyg som är ett intyg över att en person lever är avgiftsfritt. 

För ämbetsbetyg behöver vi namn, födelsedag och födelseort samt inflyttning eller utflyttning för att kunna skriva ett ämbetsbetyg.

Beställning av ämbetsbetyg kan alltid göras till e-post: lemland-lumparland@evl.fi eller under Pastorskansliets telefontid måndag, tisdag och torsdag kl. 9-12, tel 34042. 

Pastorskansliet är i huvudsak öppet under vanlig kontorstid.