Kyrkorådet

I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och åtta ledamöter som kyrkofullmäktige väljer för två år åt gången. Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter om att besluten verkställs. 

Ledamöter 2021-2022 (samt personliga suppleanter)

Vice ordförande Jesper Grönholm (Ingela Palén)
Traute Eriksson (Bengt Roberts)
Torolf Beckman (Gun Styrström)
Torolf Sjöwall (Bo-Erik Söderlund)
Kira Gustafsson (Mayvor Blomqvist)
Leif Andersson
Ann-Christin Pitzén (Birgitta Williams)
Lenita Nylund (Jan-Erik Sommarström)