Kyrkorådet

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och åtta ledamöter som kyrkofullmäktige väljer för två år åt gången.

Vill du ta del av kyrkorådets protokollutdrag är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Protokollutdraget finns också på hemsidan.

Ledamöter 2017-2018 (och deras personliga suppleanter)

Vice ordförande Jesper Grönholm (Sture Ackrén)
Traute Eriksson (Bengt Roberts)
Torolf Beckman (Gun Styrström)
Torolf Sjöwall (Bo-Erik Söderlund)
Cecilia Aaltonen-Lindblom (Karina Eskills)
Mikael Ahlgren (Leif Andersson)
Ann-Christin Pitzén (Jan-Erik Sommarström)
Lenita Nylund (Birgitta Williams)