Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har den högsta beslutanderätten i församlingen. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Det senaste valet till kyrkofullmäktige hölls 18.11.2018. Församlingens fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år. Protokollet finns på pastorskansliet till påseende samt här på hemsidan.

Ledamöter 2019-2022

Ordförande Brage Wilhelms
Vice ordförande Gun Styrström

Karina Eskills
Tryggve Gustafsson

Birgitta Williams

Traute Eriksson
Bo-Erik Söderlund

Torolf Sjöwall

Tobias Styrström

Torolf Beckman

Martin Staf

Bengt-Olof Lindgren
Linda Boman
Anne Järventaus

Tomas Aspbäck

Suppleanter:

Henry Andersson

Bengt Roberts

Gunnar Sundblom