Kyrkofullmäktige

Den högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt förtroendeorgan. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Vill du ta del av kyrkofullmäktiges protokoll är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. Du hittar också protokollen här på församlingens hemsida.

Ledamöter 2017-2018

Ordförande Martin Staf
Vice ordförande Mikael Ahlgren
Bo-Erik Söderlund
Tryggve Gustafsson
Rainer Fagerholm

Bengt-Olof Lindgren
Traute Eriksson
Birgitta Williams
Kjell Jonasson
Linda Boman
Fredrik Lindqvist
Sture Ackrén
Gunnar Sundblom

Suppleant Bengt Roberts